Saturday, September 5, 2009

Keperluan Berzakat

Firman Allah s.w.t.:
Dan dirikanlah solat,tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta
Orang-orang yang ruku’

(Al-baqarah:43)


Makna Zakat dari segi bahasa :
Zakat dari segi bahasa boleh diertikan sebagai tumbuh dan bertambah. Ia juga bererti zakat dan baik, suci dan subur.

Ia membawa makna pembersihan dan kesuburan, kerana dengan mengeluarkan zakat, maka harta pencarian dan simpanan menjadi bersih; bersih dari sesuatu yang haram dimiliki, iaitu hak-hak orang lain yang telah diwajibkan kita mengeluarkannya, serta hasil pencarian dan pendapatan tersebut akan diberkati Allah.


Makna Zakat dari segi syara':
Zakat dari segi syara' bermaksud nama daripada harta-harta tertentu yang diberikan kepada orang-orang tertentu dengan syarat-syarat yang tertentu.

Pembayaran zakat dibuat oleh seseorang Muslim dari harta/ pendapatan/ perniagaan/ tanaman/ ternakannya sama ada dalam bentuk wang atau bijian atau ternakan, dengan kadar tertentu (2.5% atau 5% atau 10%) bergantung kepada jenis harta, yang diserah kepada pihak berkuasa yang mengutip zakat, untuk diagih kepada 8 asnaf golongan-golongan yang berhak menerima zakat.


Hikmat Zakat
Tujuan besar mengeluarkan zakat ialah untuk menolong anggota-anggota masyarakat yang susah menderita dan yang berkehendakkan kepada pertolongan -pertolongan material juga menggalakkan orang-orang yang berada supaya sentiasa bersifat pemurah dan suka menolong orang-orang yang susah.

Hikmah-hikmah mengeluarkan zakat ini memanglah banyak.
Di antaranya dapat dirumuskan berikut:
 • Untuk memberi pertolongan kepada orang-orang susah dan fakir miskin.
 • Untuk menjauhkan sifat-sifat bakhil dari orang-orang Islam.
 • Untuk menggalakan orang-orang Islam yang berada supaya sanggup berkorban dengan harta-benda mereka untuk kepentingan masyarakat dan agama.
 • Untuk menguatkan tali persaudaraan di antara orang-orang berada dengan orang-orang yang tidak berada.
 • Sebagai tanda bersyukur di atas nikmat- nikmat yang telah dikurniakan Allah.

Syarat Wajib Zakat:

Syarat-syarat wajib zakat secara amnya empat perkara, iaitu:

 • Islam
 • Merdeka
 • Sempurna milik
 • Sampai nisab, iaitu sampai kadar tertentu bagi tiap-tiap harta yang diwajibkan zakat.

Mengapa wajib zakat:
Zakat adalah salah satu daripada rukun Islam yang lima. Ianya diwajibkan ke atas tiap-tiap orang Islam yang cukup syarat-syaratnya. Zakat diwajibkan ke atas Muslim yang layak untuk membantu golongan-golongan yang memerlukan bantuan.


Jenis-jenis zakat:

Zakat terbahagi kepada dua jenis, iaitu:

 • Zakat badan, dinamakan juga Zakat Fitrah.
 • Zakat Harta-benda

Zakat Badan
Nilai semasa zakat badan ataupun zakat fitrah ialah RM3.00 hingga RM5.00 seorang bergantung di negeri masing-masing. Pada kebiasaannya ketua keluarga akan membayar kepada amil di masjid yang berdekatan dalam bulan Ramadhan


Zakat Harta Benda

 • Zakat pendapatan
 • Zakat simpanan
 • Zakat perniagaan
 • Zakat saham
 • Zakat emas
 • Zakat tanaman
 • Zakat KWSP

Penerimaan Zakat
Orang-orang yang berhak menerima zakat ada lapan golongan iaitu:

 • Orang-orang fakir: Orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai pekerjaan yang boleh menjamin kehidupannya
 • Orang-orang miskin: Orang yang memiliki harta tetapi tidak mencukupi untuk keperluan hidup
 • Amil-amil: Pegawai-pegawai yang dilantik oleh pihak yang berkenaan untuk memungut zakat
 • Orang-orang mualaf: orang-orang yang perlu dijinakkan hati mereka kerana baru menganut Islam
 • Hamba Mukatab: Hamba yang dijanjikan oleh tuannya akan dimerdekakan jika ia membayar wang kepadanya
 • Orang-orang yang menanggung hutang
 • Untuk kepentingan agama Allah
 • Orang-orang musafir yang terputus perbelanjaan

No comments:

Post a Comment